ROZPIS TRÉNINGOV

Rozpis tréningov 2/2017

ROZPIS TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK MŠK FOMAT MARTIN NA UT
A TELOCVIČNI ZŠ s MŠ HURBANOVA OD 01.04.2017 DO 30.06.2017:

DEŇ:DRUŽSTVÁ:BRANKÁRI:
 PRÍPRAVKYML.ŽIACIST.ŽIACIDORASTMUŽIINÉ
 

 

PONDELOK:

15.30-17.00

„U7“

telocvičňa

17.00-18.00

„U8“

telocvičňa

14.00-15.30

„U13“

UT

14.00-15.30

„U12“

UT

15.30-17.00

„U15“

UT

15.30-17.00

„U14“

UT

 

 

VOĽNO

PODĽA  PLÁNU TMC14.00-15.00

„BT – prípravka“

UT

15.00-16.00

„BT – SŽ,MŽ“

UT

      
 

 

 

 

UTOROK:

14.00-15.30

„U11“

UT

15.30-17.00

„U10“

¼ UT

15.30-17.00

„U9“

¼ UT

 

 

 

 

VOĽNO

 

 

 

 

VOĽNO

17.00-18.30

„U19“

UT – MŠŠ

15.30-17.00

„U17“

UT – MŠŠ

PODĽA  PLÁNU TMC14.00-15.30

„UW“

UT

16.00-17.00

„BT – SD,MD“

UT – MŠŠ

      
 

 

STREDA:

 14.00-15.30

„U13“

UT

14.00-15.30

„U12“

UT

15.30-17.00

„U15“

UT

15.30-17.00

„U14“

UT

17.00-18.30

„U19“

UT- MŠŠ

17.00-18.30

„U17“ – MŠŠ

UT

PODĽA  PLÁNU TMC15.00-16.00

„BT – SŽ,MŽ“

UT

15.30-17.00

„UW“

ÁTRIUM

      
 

 

ŠTVRTOK:

14.00-15.30

„U11“

UT

15.30-17.00

„U10“

¼ UT

15.30-17.00

„U9“

¼ UT

 

 

 

 

VOĽNO

 

 

 

 

VOĽNO

15.45-17.15

„U19“

UT – MŠŠ

17.00-18.30

„U17“

UT – MŠŠ

PODĽA  PLÁNU TMC14.00-15.30

„UW“

UT

16.00-17.00

„BT – SD,MD“

UT – MŠŠ

      
 

 

PIATOK:

14.00-15.00

„U11“

ÁTRIUM

14.00-15.15

„U13“

UT 

14.00-15.15

„U12“

UT

15.15-16.30

„U15“

UT 

15.15-16.30

„U14“

UT

16.30-17.45

„U19“

UT – MŠŠ  

16.30-17.45

„U17“

UT – MŠŠ

 

PODĽA  PLÁNU TMC 
      
SOBOTA:08.00-09.30

„U8“

telocvičňa

09.30-11.00

„U9“

telocvičňa

    
NEDEĽA:08.00-09.30

„U10“

telocvičňa

09.30-11.00

„brankári“

len pokiaľ nebol

tréning v týždni

    

**** – ŠATŇA VEĽKÁ NÁRAĎOVŇA

Zdielať