Informácie o klube

 • V spolupráci so ZŠ s MŠ na Hurbanovej ulici v Martine a mestom Martin sa zameriava na výber, výchovu a odbornú prípravu talentovaných žiakov – futbalistov.

 •  V súčasnosti máme 15 plnohodnotných družstiev: družstvo mužov „A“, družstvo mužov „B“, starší dorast, mladší dorast, starší žiaci A B, mladší žiaci A B, päť družstiev prípraviek a dve družstvá dievčat. Juniorky a žiačky.

 • Vybrané futbalové talenty sa stavajú žiakmi špecializovanej športovej futbalovej triedy (ŠFT) na ZŠ s MŠ Hurbanova, ktorá sa otvára každý školský rok vždy v 5. ročníku.

 • S cieľom vytvoriť optimálne možnosti a podmienky pre športovú prípravu ŠFT nadviazal MŠK FOMAT spoluprácu s mestom Martin. Pod hlavičkou mesta rozvíjajú chlapci svoj talent v majstrovských súťažiach riadených SFZ a SsFZ.

 • Hlavnou úlohou je dostať družstvá MŠK FOMAT Martin do najvyšších súťaží. V súčasnosti v najvyššej republikovej súťaži pôsobia naši starší respektíve mladší žiaci. Starší a mladší dorast postúpil v roku 2010 do druhej najvyššej súťaže, ktorú dokázal dvakrát vyhrať.

 • Družstvo mužov vzniklo v roku 2006 a momentálne hráva v súťaži TIPOS III. Liga Stred.

 • Športová príprava žiakov prebieha pod vedením kvalifikovaných trénerov. Je súčasťou vyučovacieho procesu v dopoludňajších i popoludňajších hodinách.

 • MŠK FOMAT Martin sa v prípravkách venuje deťom vo veku od 6 do 10 rokov. Hlavnou úlohou prípraviek je vybrať najtalentovanejších jednotlivcov pre ŠFT. Dôraz sa kladie na všestrannú pohybovú prípravu a prácu s loptou.

 • Tréningový proces a všetky športové aktivity klubu prebiehajú v priestoroch školy a na priľahlých tréningových plochách. Konkrétne v telocvični, posilňovni a na dvoch ihriskách s umelým povrchom.

 • Pre potrebu rehabilitácie hráčov má klub k dispozícií krytú plaváreň, saunu, masážnú vaňu a vírivku. Najväčšou výhodou rehabilitačnej a regeneračnej linky pre klub, je jej poloha v objekte školy.

 • MŠK FOMAT Martin každoročne organizuje futbalové turnaje pre všetky vekové kategórie.

 • Klubové farby sú modrá, biela a čierna.

 • Najväčšou túžbou MŠK FOMAT Martin je vybudovanie vlastného športového areálu. Na splnení nášho sna by mali spolupracovať: MŠK FOMAT Martin, VÚC Žilina a mesto Martin. Nový športový areál by mal vyrásť pri Spojenej škole v Martine.

 

„MŠK FOMAT Martin sa snaží svojou činnosťou prinavrátiť mestu Martin a celému regiónu Turca futbalovú slávu.“

Úspech je zmesou tvrdej práce a veľkých snov.

Ihrisko