Kontaktné údaje

MŠK FOMAT Martin,o.z.

ZŠ Hurbanova 27

036 01 Martin

IČO: 35 660 775

DIČ: 2020605213

Bank.spojenie: UNICREDIT Bank,a.s.

č.účtu: IBAN  SK8711110000006605535005

fomat@fomat.sk

Výkonný výbor klubu

Mgr. CHOVAŇÁK Pavol

chovanak@zshurbanova.sk

Hurbanova 27, 03601 Martin

ŠENŠEL Ivan - člen, športový manažér

+421 903 648 321

fomat@fomat.sk

Hurbanova 27, 03601 Martin

TURČINA Marián - člen, manažér mládeže

+421 905 896 614

fomat@fomat.sk

Hurbanova 27, 03601 Martin

Miroslav Bernát - Bezpečnostný manažér a Hlavný usporiadateľ

+421 918 386 157

Správna rada klubu

VAŇKO Ľ UBOMÍR - predseda

Ing. BUČKO Ivan - podpredseda

Ing. BURGER Boris - člen

MGR. CHOVAŇÁK PAVOL - ČLEN

Ing. SOBEK Jozef - člen

Ing. BUDZ Vladimír - člen

DELTON GREGORY - ČLEN A PREDSEDA

KONTAKT